Jialin SS19

Designer: Jialin Zhang

Photography: Wendi Wang & Justie Wu x W Studio

Model: Yuri Mori

Production: June Woo